Zeeuwse Zeezeilers en het CWO

De Zeeuwse Zeezeilers zijn aangesloten bij het CWO.

 

Wat is het CWO nu precies?

De letters CWO staan voor Commissie Watersport Opleidingen. Zij is het overkoepelende orgaan voor de watersport die de diplomering binnen het varen regelt. Binnen het CWO zijn een heleboel disciplines die gaan van roeiboten tot en met zeezeilen. Voor alle disciplines zijn 4 diploma’s te behalen, waarbij aangemerkt moet worden dat niveau 4 het niveau voor de (beginnende) instructeur is.

De Zeeuwse Zeezeilers houden zich in principe alleen bezig met de CWO diploma’s zeezeilen.
De betekenis van de diploma’s zijn niet zo heel erg eenvoudig uit te leggen (daarvoor kan u bij het CWO een boekje* bestellen), maar simpel gezegd komt het hier op neer:

 

CWO zeezeilen 1
Dit betekent dat u bekent bent met hoe alles op een schip werkt en u een behoorlijk handje kunt helpen.

CWO zeezeilen 2
Het bezit van dit diploma betekent dat u in staat bent het schip langs de kust te varen met behulp van anderen tot Bft 5.

CWO zeezeilen 3
U bent in staat om tot Bft 7 het schip te varen waarbij u in staat bent de rest van de bemanning te instrueren over wat zij moeten doen. Dit ook tijdens oversteken en ‘s nachts.

CWO zeezeilen 4
U kunt het schip onder alle omstandigheden varen, ook met een onervaren bemanning.

De stappen tussen de verschillende diploma’s zijn nogal fors en dat is nog buiten de noodzakelijke theoretische kennis die u voor de verschillende diploma’s moet bezitten. Daarom wordt er een vorderingenstaat bijgehouden per diploma. Zodra deze helemaal is afgetekend behaald u het CWO diploma. De vorderingenstaten zijn niet zeilschool gebonden. Iedere CWO vaarschool kan ze invullen of verder gaan waar u gebleven was.
Voor de diploma’s 3 en 4 geldt dat deze tijdens een examen worden behaald nadat de vorderingenstaat vol is.

 

CWO 4 is alleen op aanvraag. CWO 3 van tevoren aanmelden.

Tijdens onze reizen kan u alle CWO diploma’s zeezeilen behalen en dus worden bij ons ook de vorderingenstaten bijgehouden en na een reis uitgedeeld en waar gewenst besproken. Tijdens onze reizen wordt instructie gegeven aan diegenen die dat willen en al onze lessen zijn gericht op het behalen van de CWO diploma’s. Zo wordt er ook ‘s avonds in de haven nog theorieles gegeven voor de liefhebbers.

Inmiddels heeft het CWO de lijn van zeezeilen gewijzigd in Jachtzeilen Tidal. In het algemeen geldt het voorgaande nog steeds, alleen de omschrijving is wat aangepast. Hieronder vindt u de nieuwe lijn:

 

JACHTZEILEN TIDAL

 

Diploma Jachtzeilen Tidal I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

 

Diploma Jachtzeilen Tidal II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

 

Diploma Jachtzeilen Tidal III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.

Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.